Bảo Tàng Hải Dương Học - Museum Of Oceanography

Thứ 7, 15/07/2023, 16:52 (GMT+7)

Chia sẻ

Hệ thống trưng bày của Bảo tàng Hải dương học là một quần thể gồm các hồ nuôi sinh vật biển ...
Trang · Bảo tàng khoa học
01 Cầu Đá, Nha Trang, Vietnam
0258 3590 037
Baotanghaiduonghoc@gmail.com
baotanghdh.vn

 Giá vé

Bình luận của bạn

Tin khác