Danh sách các nghề, điểm nghề có tiềm năng phát triển thành nghề nông thôn của tỉnh Bắc Kạn

Thứ 5, 09/03/2023, 15:42 (GMT+7)

Chia sẻ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có nghề truyền thống và làng nghề truyền thống theo tiêu chí quy định. Tuy nhiên vẫn có 03 nghề và 32 điểm có tiềm năng phát triển thành nghề truyền thống,làng nghề.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có nghề truyền thống và làng nghề truyền thống theo tiêu chí quy định. Tuy nhiên vẫn có 03 nghề và 32 điểm có tiềm năng phát triển thành nghề truyền thống,làng nghề.

Vì vậy, ngày 13/5/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn có Quyết định số 850/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Dưới đây là danh sách các nghề, điểm nghề có tiềm năng phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

STT Nghề Địa chỉ
A Nghề truyền thống
1 Miến dong Nà Viến - Yến Dương - Huyện Ba Bể
2 Chè khô Pùng Chằm - Mỹ Phương - Huyện Ba Bể
3 Tép chua, cá khô Bản Vài - Khang Ninh - Huyện Ba Bể
B Làng nghề
4 Tép chua, cá khô Bó Lù - Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
5 Tép chua Bản Cám - Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
6 Văn nghệ và du lịch Pác Ngòi - Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
7 Văn nghệ và du lịch Bó Lù - Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
8 Văn nghệ và du lịch Cốc Tộc - Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
9 Xuồng du lịch Bản Cám - Nam Mẫu - Huyện Ba Bể
10 Hương cúng Pác Nghè 1 - Địa Linh - Huyện Ba Bể
11 Rượu, bún Dài Khao - Cao Trĩ - Huyện Ba Bể
12 Rượu, bún Kéo Pụt - Cao Trĩ - Huyện Ba Bể
13 Cơm Lam Nặm Tốc - Hòa Mục - Huyện Chợ Mới
14 Cơm Lam Bản Giác - Hòa Mục - Huyện Chợ Mới
15 Chuối sấy, Rượu chuối Pá Lải - Thanh Vận - Huyện Chợ Mới
16 Chè Shan Tuyết Tát Vạ - Yên Hân - Huyện Chợ Mới
17 Chè Shan Tuyết Bản Mộc - Yên Hân - Huyện Chợ Mới
18 Chè xanh Nà Roòng - Như Cố - Huyện Chợ Mới
18 Chè xanh Khuổi Chủ - Như Cố - Huyện Chợ Mới
20 Chè xanh Nà Tào - Như Cố - Huyện Chợ Mới
21 Miến dong, bột dong Bản Cảo - Côn Minh - Huyện Na Rì
22 Lạp sườn Cốc Càng - Xuân Dương - Huyện Na Rì

23 Chè xanh Nà Vạng - Đổng Xá - Huyện Na Rì
24 Đường phên Pò Nim - Cường Lợi - Huyện Na Rì
25 Rượu men lá Nà Bó - Liêm Thủy - Huyện Na Rì
26 Men rượu Bản Chang - Lương Thành - Huyện Na Rì
27 Hạt gỗ Quan Nưa - Dương Quang - TP Bắc Kạn
28 Hương cúng Bản Mới - Tú Trĩ - Huyện Bạch Thông
29 Nấm, mộc nhĩ Nà Nghịu - Lục Bình - Huyện Bạch Thông
30 Măng Khô Bản Eng - Xuân Lạc - Huyện Chợ Đồn
31 Gạo bao thai Nà làng - Phương Viên - Huyện Chợ Đồn
32 Rượu men lá Nà Pài - Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
33 Chè Shan Tuyết Nà Bay - Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
34 Chè Shan Tuyết Nà Hồng - Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
36 Hồng không hạt (Hồng sấy) Bản Lác - Quảng Bạch - Huyện Chợ Đồn

Nguồn: Làng nghề Bắc Cạn

Bình luận của bạn

Tin khác