Hành trình di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà....

Thứ 5, 23/03/2023, 16:32 (GMT+7)

Chia sẻ

"Hành trình đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" được tổ chức nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về con người, bản sắc văn hóa, những cảnh quan thiên nhiên đẹp, các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng về Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Qua đó, góp phần bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, du lịch, dịch vụ của quần đảo Cát Bà và vịnh Hạ Long trên hành trình đề cử di sản thiên nhiên thế giới.

Bình luận của bạn