Khởi sắc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Cát Hải...

Thứ 5, 23/03/2023, 16:47 (GMT+7)

Chia sẻ

Huyện Cát Hải, có 10 xã và 2 thị trấn, trongđó có 06 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới là Phù Long, Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Gia Luận, Hiền Hào. Còn thị trấn Cát Bà, thị trấn Cát Hải và 4 xã Đồng Bài, Nghĩa Lộ, Văn Phong, Hoàng Châu không triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới do nằm trong phạm vi quy hoạch xây dựng khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Theo UBND huyện Cát Hải, trong những năm qua huyện Cát Hải đã chủ động chỉ đạo các xã, cơ quan, đơn vị trên cơ sở đa dạng hóa nguồn vốn huy động xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo không còn nợ xây dựng cơ bản.

Từ năm 2016, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2899/QĐ-UBND công nhận các xã Trân Châu, Xuân Lam, Phù Long, Hiền Hào, Gia Luận và Việt Hải đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia.

Hiện tại, thu nhập bình quân cao nhất (xã Xuân Đám) đạt 58,6 triệu đồng/người/năm, mức thu nhập bình quân thấp nhất (xã Hiền Hào) đạt 52,86 triệu/người/năm. Về hộ nghèo, đến nay trong 6 xã có chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, chỉ còn 2 xã có hộ nghèo, trong đó xã Trân Châu có 2 hộ và xã Gia Luận có 3 hộ. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 92%.

Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, văn bản của UBND TP Hải Phòng khẳng định, huyện Cát Hải đã đạt các tiêu chí theo quy định và không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Mặt khác, hồ sơ đề nghị xét công nhận của huyện Cát Hải đạt chuẩn nông thôn mới đã dược Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự, đủ thủ tục theo quy định. Đồng thời được Văn phòng điều phối nông thôn mới thành Hải Phòng phố tiếp nhận, các Sở, ngành thành phố phụ trách tiêu chí đã thẩm tra, đánh giá đảm bảo đúng theo quy định.

Đinh Mười
Nguồn: NNVN

Bình luận của bạn