Khu BTTN Kim Hỷ

Thứ 7, 26/08/2023, 11:23 (GMT+7)

Chia sẻ

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ được thành lập theo Quyết định 1804/QĐ-UB, ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Khu bảo tồn có tổng diện tích là 15.416 ha. Đến năm 2007, theo Quyết định số 757/2007/QĐ-UBND, ngày 21/5/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn, về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn, diện tích vùng lõi Khu bảo tồn là 14.772 ha và vùng đệm có diện tích là 18.931 ha thuộc 7 xã Kim Hỷ, Lương Thượng, Lạng San, Ân Tình, Côn Minh huyện Na Rì và xã Cao Sơn, Vũ Muộn  huyện Bạch Thông.

Ngày 16/01/2014, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 – 2020, KBT có tổng diện tích 15.715,02 ha, trong đó: Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt 10.974,99 ha;  Phân khu phục hồi sinh thái 3.832,14 ha; Phân khu dịch vụ - hành chính 439,13 ha; Vùng đệm trong 468,76 ha nằm trên địa bàn các xã: Lạng San, Ân Tình, Lương Thượng, Kim Hỷ, Côn Minh huyện Na Rì và các xã: Cao Sơn, Vũ Muộn huyện Bạch Thông. Vùng đệm ngoài có tổng diện tích  22.928,28  ha, bao gồm phần diện tích còn lại của các xã Lạng San, Ân Tình, Lương Thượng, Kim Hỷ, Côn Minh và thôn Khuổi Can, Nà Lay xã Quang Phong, thôn Phiềng Pựt, Nà Mển, Nà Coóc, Bản Đâng xã Hữu Thác, thôn Khuổi Tục, Nà Piẹt, Nà Mực, Khuổi Liềng xã Văn Minh, thôn Nà Pàn xã Lương Thành thuộc huyện Na Rì; xã Cao Sơn, Vũ Muộn và thôn Thôm Ưng xã Mỹ Thanh thuộc huyện Bạch Thông.

Khu bảo tồn có tọa độ địa lý: Từ 105050’50’’ đến 106003’50’’ Kinh độ Đông và từ 22007’30’’  đến 22­016’ Vĩ độ Bắc.

            - Phía Bắc:  Giáp huyện Ngân Sơn.

            - Phía Đông: Giáp xã Văn Học, Lương Thành, Văn Minh.

            - Phía Nam: Giáp xã Quang Phong và phần còn lại của xã Côn Minh.

            - Phía Tây:  Giáp xã Tân Sơn và phần còn lại của 2 xã Cao Sơn - Vũ Muộn.

2. Đa dạng sinh học

a. Tài nguyên thực vật

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ có 1.072 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 608 chi, 172 họ, 5 ngành. Trong đó có tổng số 72 loài thực vật có giá trị bảo tồn được xếp vào các nhóm như sau: có 59 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam; có 22 loài có tên trong Danh lục đỏ IUCN; 18 loài có tên trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP.

b. Tài nguyên động vật

Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ: Các kết quả điều tra đã ghi nhận được tại Khu bảo tồn có 99 loài thú thuộc 26 họ, 8 bộ; 256 loài chim thuộc 50 họ, 16 bộ; 64 loài bò sát thuộc 14 họ, 2 bộ; 39 loài ếch nhái thuộc 8 họ, 2 bộ. Trong đó có 53 loài có tên trong Sánh đỏ Việt Nam; 24 loài có tên trong Danh sách Đỏ IUCN; 34 loài được ghi trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP. Một số loài động vật nguy cấp, quý hiếm hiện có trong KBT như Cu li lớn, Cu li nhỏ, Khi vàng, Voọc đen má trắng, Hươu xạ, Gà lôi trắng, Gà tiền mặt vàng…

36pho.com 

Bình luận của bạn

Tin khác