Khu dự trữ thiên nhiên Ấp Canh Điền, Bạc Liêu

Thứ 7, 26/08/2023, 10:35 (GMT+7)

Chia sẻ

KBT ấp Canh Điền có tọa độ địa lý: Từ 9°04’13” đến 9°04’56” vĩ độ Bắc và từ 105°23’51” đến 105°24’50” kinh độ Đông. Phía Bắc giáp vuông tôm Huyện ủy Đông Hải; phía Nam giáp vuông tôm Công an tỉnh; phía Đông cách kênh xáng Hộ Phòng – Gành Hào 120 mét và phía Tây giáp hộ nuôi tôm kênh Gạch Cốc.

KBTTN Ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải có rất nhiều loài chim đến cư trú và sinh sản, trở thành điêm quy hoạch du lịch sinh thái của tỉnh; khảo sát bổ sung đa dạng sinh học tại khu vực này cho thấy có trên 79 loài thực vật bậc cao thuộc 72 chi trong tổng số 39 họ thuộc 2 ngành thực vật, 160 loài động vật có xương sông, trong đó có 7 loài thú, 73 loài chim, 6 loài bò sát và ếch nhái, 74 loài.

Định hướng đến năm 2030 sẽ nâng cấp khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu, khu bảo tồn loài và sinh cảnh ấp Canh Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) thành khu bảo tồn cấp quốc gia; thành lập mới một khu bảo tồn loài và sinh cảnh cấp tỉnh là Vườn chim ấp Lập Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải); một khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh là rừng ngập mặn ven biển; hoàn thành quy hoạch hệ sinh thái tự nhiên ven sông; bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; quản lý và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại.

36pho.com 

Bình luận của bạn

Tin khác