vietnam startup national information hub

Thứ 6, 29/03/2024, 21:51 (GMT+7)

Chia sẻ

Việt Nam coi khởi nghiệp, ĐMST, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, mở ra không gian phát triển mới.....

36pho.com  

Bình luận của bạn

Tin khác