Bảo Tàng Trầm Hương

Thứ 4, 20/12/2023, 16:18 (GMT+7)

Chia sẻ

Bảo tàng trưng bày hơn 5.000 tư liệu, chia thành nhiều chủ đề như: nghiên cứu của thế giới về trầm hương, bản đồ phân bố trầm hương, trầm hương với tín ngưỡng, những sản phẩm của trầm hương...

Nhà trưng bày bảo tàng Trầm Hương (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) có diện tích khoảng 5.000 m2, hoạt động năm 2017. Đây là bảo tàng tư nhân với kinh phí xây dựng 200 tỷ đồng, nhằm giới thiệu, trưng bày về trầm hương, kỳ nam - đặc sản của tỉnh Khánh Hòa.

CÔNG TY TRẦM HƯƠNG KHÁNH HÒA
Slogan: Linh Khí của Trời Đất
Tên giao dịch viết tắt: ATC
Trang · Công ty bán lẻ
ATC - 51C Lý Tự Trọng, Nha Trang, Vietnam
+84 90 563 83 88
atctramhuongkhanhhoa@gmail.com
tramhuongkhanhhoa.com.vn

36pho.com 

Bình luận của bạn

Tin khác