Mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống

Thứ 7, 18/03/2023, 23:50 (GMT+7)

Chia sẻ

Mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Định Hóa, Thái Nguyên....  #dulịchnôngnghiệp

Bình luận của bạn

Tin khác