Ngắm nét đẹp Đông Dương qua những bức tranh trăm tuổi.

Thứ 4, 30/11/2022, 09:58 (GMT+7)

Chia sẻ

Nét đẹp Đông Dương hiện lên đầy cảm xúc trong tranh của các họa sĩ quốc tế và Việt Nam một thế kỷ trước. Cảnh hầu đồng, mẹ cho con bú, cô gái trẻ Nam Kỳ… là những hình ảnh sinh động về con người Đông Dương do các họa sĩ thể hiện đầu TK 20.

kienthuc-tranh-dong-duong-01-ueus-1.jpg

Bức tranh “Cảnh Hà Nội” của Gaston Roullet (1847-1925) vẽ năm 1885.

kienthuc-tranh-dong-duong-02-imrn-1.jpg

Bức tranh “Huế, An Nam” của Gaston Roullet (1847-1925) vẽ năm 1886.

kienthuc-tranh-dong-duong-03-zpbo-1.jpg

Tranh màu nước trên giấy “Khung cảnh Kênh Tàu Hủ ở Sài Gòn” của Léo Craste (1887-1970) vẽ năm 1939

kienthuc-tranh-dong-duong-04-bxph-1.jpg

Bức tranh “Nhìn từ đỉnh đồi” của họa sĩ Lê Phổ (1907 – 2001) vẽ năm 1937.

kienthuc-tranh-dong-duong-05-qkpb-1.jpg

Tranh “Cảnh chợ ở Hà Nội” do họa sĩ Phạm Hậu (1903 – 1995) vẽ năm 1934.

kienthuc-tranh-dong-duong-06-amlw-1.jpg

Bức tranh “Hải Phòng, Bắc Kỳ” của Gaston Roullet (1847-1925

kienthuc-tranh-dong-duong-07-wtnr-1.jpg

Tranh sơn dầu “Chợ bên sông” của Victor Tardieu (1870-1937), vẽ vào khoảng năm 1924

kienthuc-tranh-dong-duong-08-sypn-1.jpg

Bức tranh “Cây chuối tại một làng ở Hà Nội” của một họa sĩ không rõ tên, vẽ vào khoảng năm 1925 – 1930

kienthuc-tranh-dong-duong-09-sfgb-1.jpg

Tranh sơn dầu “Một đám rước ở Đông Dương” của René Bassouls vẽ năm 1927.

kienthuc-tranh-dong-duong-10-juqg-1.jpg

Tranh sơn dầu “Những người đàn bà” của Joseph Inguimberty (1896-1971) vẽ năm 1932

kienthuc-tranh-dong-duong-11-rztj-1.jpg

Bức tranh “Ngôi đền” của Joseph Inguimberty (1896-1971).

kienthuc-tranh-dong-duong-13-rhsm-1.jpg

Tranh “Cảnh một ngôi làng gần Hà Nội” do họa sĩ Phạm Hậu (1903 – 1995) vẽ năm 1934

kienthuc-tranh-dong-duong-14-jsal-1.jpg

Bức tranh “Giai điệu” của Mai Trung Thứ (1906-1980) vẽ năm 1956

kienthuc-tranh-dong-duong-22-yqlk-bbkr-1.jpg

Bức tranh “Người dân tộc vùng cao” của André Maire (1898-1984) vẽ năm 1949.

kienthuc-tranh-dong-duong-15-umvl-1.jpg

Bức tranh “Đứa bé” của Trần Bình Lộc (1914-1941) vẽ năm 1936

kienthuc-tranh-dong-duong-16-kaxd-1.jpg

Hai bức tranh “Thường dân Việt Nam” (phải) và “Lính hầu Đông Dương” (trái) của Gaston Roullet (1847-1925), vẽ năm 1885.

kienthuc-tranh-dong-duong-17-vhsy-1.jpg

Bức tranh “Tình mẫu tử” của Victor Tardieu (1870-1937) vẽ năm 1925

kienthuc-tranh-dong-duong-18-zhna-1.jpg

Bức tranh “Hầu đồng” của Nguyễn Phan Chánh (1892-1984) vẽ năm 1931.

kienthuc-tranh-dong-duong-19-ywdx-1.jpg

Bức tranh “Cô hàng xén” của Nguyễn Phan Chánh

kienthuc-tranh-dong-duong-20-orvx-1.jpg

Bức tranh “Hái cây thuốc” của Lê Phổ (1907-2001) vẽ năm 1932

kienthuc-tranh-dong-duong-21-siuf-1.jpg

Bức tranh Thiếu nữ uống trà của Vũ Cao Đàm (1908-2000)

kienthuc-tranh-dong-duong-23-fgvm-1.jpg

Bức tranh “Người phụ nữ nằm võng” của Joseph Inguimberty (1896-1971) vẽ năm 1940

kienthuc-tranh-dong-duong-24-xgfh-1.jpg

Bức tranh “Cô gái trẻ Nam Kỳ” của Nguyễn Hữu Duyệt vẽ vào khoảng năm 1935.

Nguồn

Bình luận của bạn

Tin khác