Phố Chả Cá

Thứ 4, 04/01/2023, 15:12 (GMT+7)

Chia sẻ

Phố Chả Cá dài 180m, rộng 8m. Đi từ phố Hàng Mã đến phố Lãn Ông, cắt ngang qua phố Hàng Cá. Đây nguyên là đất thôn Đồng Thuận, tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân), huyện Thọ Xương cũ. Đầu thế kỷ XIX, phố này là nơi bán các loại sơn sống (sơn giọi, sơn thịt, sơn hòm…) vì vậy mà có tên là phố Hàng Sơn. Thời Pháp thuộc gọi là phố Rue de la Laque (phố Hàng Sơn), năm 1945 đổi thành phố Chả Cá và giữ nguyên tên phố này cho đến nay.

Bình luận của bạn

Tin khác