Phố Đường Thành

Thứ 4, 04/01/2023, 15:04 (GMT+7)

Chia sẻ

Phố Đường Thành dài 468m, rộng 8m. Từ phố Phùng Hưng góc Cửa Đông đến phố Hàng Bông, đi qua trước chợ Hàng Da và Nhà hát Hồng Hà. Từ phố Phùng Hưng góc Cửa Đông đến phố Hàng Bông, đi qua trước chợ Hàng Da và Nhà hát Hồng Hà. Đây nguyên là một con đường dẫn tới cửa tường phía Nam của mang cá (dương mã thành) bảo vệ cho cửa Chính Đông Môn (tức Cửa Đông) của thành Thăng Long đời Nguyễn. Vì vậy mà trước đây phố này có tên là phố Cổng Thành, tường phía Nam của mang cá so với ngày nay là gần trùng với phố Nhà Hỏa (xem mục Cửa Đông). Phố Đường Thành thời Pháp thuộc gọi là “rue de la Citadelle”. Sau cách mạng ta đã đặt tên như hiện nay.

Bình luận của bạn

Tin khác