Phố Lương Ngọc Quyến

Thứ 4, 04/01/2023, 14:58 (GMT+7)

Chia sẻ

Từ phố Nguyễn Hữu Huân đến phố Hàng Giầy cắt ngang qua phố Mã Mây, Tạ Hiện. Phố Lương Ngọc Quyến dài 324m, rộng 6m.

Đây nguyên là đất thôn Ưu Nhất và thôn Ngư Võng, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương cũ. Nhà số 10 phố này là đình của giáp Hượng Tượng xưa nhưng mặt chính quay ra phố Mã Mây, là số nhà 64 (xem mục Mã Mây). Thời Pháp thuộc, đây là hai phố khác nhau: phố Ga-lê (rue Galet) và phố Nguyễn Khuyến. Đoạn đầu phố đến phố Tạ Hiện: phố Ga-lê có từ trước năm 1928. Đến năm 1928 được đổi thành phố Nguyễn Khuyến. Năm 1945 đổi thành phố Lương Ngọc Quyến. Năm 1949 sáp nhập thêm phố Galet cũ (tên Galet được đặt đi đặt lại cho nhiều phố) vào phố Lượng Ngọc Quyến. Những lần đổi tên sau vẫn giữ nguyên tên này.

Bình luận của bạn

Tin khác