Phố Nguyễn Văn Tố

Thứ 6, 06/01/2023, 14:47 (GMT+7)

Chia sẻ

Phố Nguyễn Văn Tố bắt đầu từ phố Đường Thành đến phố Phùng Hưng cạnh chợ Hàng Da. Phố Nguyễn Văn Tố dài 180m, rộng 6m. Đây nguyên là đất thôn Yên Trung Hạ, tổng Tiền Nghiêm (sau đổi là tổng Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương cũ. Thời Pháp thuộc là đường số 85 (rue N085), năm 1928 đổi thành phố Nguyễn Trãi, năm 1945 đổi thành phố Phan Thanh, năm 1949 và 1951 lấy lại tên phố Nguyễn Trãi. Tháng 6/1964 đổi tên thành phố Nguyễn Văn Tố.

Bình luận của bạn

Tin khác