Dân tộc Khơ Mú ở Nghĩa Sơn, Yên Bái

Chủ nhật, 23/04/2023, 14:38 (GMT+7)

Chia sẻ

Nghĩa Sơn là xã duy nhất ở huyện Văn Chấn có đồng bào dân tộc Khơ Mú sinh sống chiếm đa số. Những năm qua cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xã Nghĩa Sơn đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Qua đó, đã xây dựng văn hóa Khơ Mú trở thành biểu tượng độc đáo, đặc sắc riêng có trong đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Văn Chấn - Mường Lò.

36pho.com 

Bình luận của bạn

Tin khác