“Historical Hanoi 2013” – Giới thiệu đồ án của nhóm ELSEN LUPIC & PARTNERS, FRANCESCO LUPIC, FEDERICO CAVAGNERA, ALESSANDRO PISTORE, VALENTINA ZIPPO

Chủ nhật, 19/02/2023, 00:53 (GMT+7)

Chia sẻ

Lễ Trao giải là sự kiện kết thúc cuộc thi được khởi động từ tháng 6/2013 vừa qua với sự tham gia của 52 kiến trúc sư Ý và Việt Nam. Các kiến trúc sư tham gia cuộc thi đã thử sức mình trong việc thiết kế một dự án khôi phục Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xin giới thiệu đồ án của nhóm:  ELSEN LUPIC & PARTNERS, FRANCESCO LUPIC, FEDERICO CAVAGNERA, ALESSANDRO PISTORE, VALENTINA ZIPPO

“The Hanoi Bamboo Connection” è una proposta che mira a collegare la progettazione architettonica, l’aspetto sociale del vivere la strada delle capitali asiatiche e i materiali tradizionali della cultura vietnamita: un progetto che lega i frammenti del centro urbano utilizzando aspetti innovativi e materiali propri della tradizione locale. Obiettivo primario è dunque il recupero della socialità diffusa e la riqualificazione integrale del centro storico di Hanoi con interventi di riordino generale e micro-opere che potranno coinvolgere i cittadini in esperienze di progettazione partecipata.

“Các kết nối tre Hà Nội” là một đề nghị nhằm mục đích kết nối các thiết kế kiến ​​trúc, các khía cạnh xã hội của cuộc sống con đường của thủ đô châu Á và vật liệu truyền thống của văn hóa Việt Nam: một dự án liên kết các mảnh vỡ của trung tâm thành phố sử dụng các khía cạnh và vật liệu sáng tạo của truyền thống địa phương. Do đó, mục tiêu chính là sự phục hồi phổ biến của xã hội trong công tác tu bổ không thể thiếu đối với các trung tâm lịch sử của Hà Nội với sự tham gia của các tổ chức có kinh nghiệm nói chung vào việc lập kế hoạch có sự tham gia của công đồng.

capture1-1.jpg

L’idea nasce da un’attenta analisi della complessità del sito segnato dalla caotica presenza di tratti architettonici dissonanti e manufatti edilizi sorprendenti (per la loro misura, immagine e struttura) nonché da un frenetico traffico che investe tutta l’area in esame. L’attenzione è stata posta anche sul lungo lago e le sue aree limitrofe che sembrano cresciute in modo casuale senza un disegno ragionato. Il progetto ha tenuto conto dei tracciati viari esistenti regolarizzando il traffico veicolare e cercando di valorizzare contestualmente le aree più interessate dalle circolazione stradale e gli spazi commerciali del contesto. Un sistema di tre piazze tematiche, collegate da un galleria coperta e da ampie aree pedonali, propone un nuovo impianto  e un’immagine fortemente diversa del centro storico. Il primo e principale luogo di socializzazione è la Main square  luogo dello stare e degli scambi. Lo spazio, suddiviso in due ambiti distinti, è dominato dal nuovo simbolo cittadino (la grande serra) che raccoglie e nasconde la mascella di squalo, emblema negativo per i cittadini. La vasta area pedonale si estende fino al lago e collega lo Ham con il Hong Van Long Van permettendo comunque il passaggio regolato dei veicoli.

Ý tưởng xuất phát từ một phân tích cẩn thận bởi sự phức tạp của các khả năng  được đánh dấu bởi sự hiện diện hỗn loạn kiến trúc và sản phẩm xây dựng tại đây ( kích thước , hình ảnh và cấu trúc của công trình ) cũng như lưu lượng bắt nhịp nhanh toàn bộ khu vực được xem xét. Sự chú ý cũng đã được trả cho chiều dài hồ  và khu vực xung quanh dường như phát triển một cách ngẫu nhiên mà không có một thiết kế hợp lý . Dự án đã tính đến những đường nét, bố cục hiện tại bằng cách điều tiết giao thông xe cộ và cố gắng khai thác cùng một khu vực bị ảnh hưởng bởi giao thông và không gian thương mại vào khung cảnh. Một hệ thống của ba lĩnh vực chuyên đề , kết nối bởi một kết hợp được xác định cho khu vực cho người đi bộ tốt hơn , đề xuất một hệ thống mới được tạo ra theo một thiết kế xem xét sắp đặt và vị trí mà đã đề nghị của đề bài từ các trang web và cho thấy một tiếp cận khác nhau cho khu phố cổ . Nơi đầu tiên và cơ bản cho hoạt động công cộng là quảng trường chính và là nơi thị trường hiện hữu . Các không gian được chia thành hai khu vực riêng biệt , chủ yếu là biểu tượng mới của thành phố ( nhà kính lớn ) , và ”nhà hàm cá mập” biểu tượng tiêu cực đối với người dân . Khu vực cho người đi bộ chủ yếu kéo dài đến hồ và kết nối nó với công trình Hồng Vân, Long Vân, trong khi vẫn cho phép việc thông qua các phương tiện một cách có điều tiết.

plan-copy-full-1.jpg

Una Galleria realizzata in bamboo collega la piazza principale a quella centrale. Un elemento di connessione che unisce non solo gli edifici più significativi, ma permette agli esercizi commerciali, che si affacciano verso il fronte del lago, di poter usufruire di un filtro pedonale protetto dal traffico veicolare. Il sistema della schermatura della galleria è concepito come elemento reversibile e flessibile che gli abitanti potranno, secondo un percorso di progettazione partecipata, modificare nel disegno nel corso del tempo. Al termine della galleria un diaframma  separa l’ingresso al teatro delle marionette dalla strada e consente al visitatore di entrare nell’area della grande fontana.

Một bộ sưu tập được làm bằng tre kết nối quảng trường chính ở trung tâm. Một yếu tố kết nối mà kết hợp không các tòa nhà quan trọng nhất, nhưng vẫn tiếp xúc với các nhà bán lẻ, chúng hướng mặt về phía trước của hồ, bạn có thể tận dụng lợi thế như một bộ lọc bảo vệ cho người đi bộ. Hệ thống lá chắn của bộ sưu tập này được hình thành như một hồi tưởng và linh hoạt mà các cư dân có thể lập kế hoạch quá trình tham gia, thay đổi trong thiết kế theo thời gian. Ở cuối đường hầm màng chắn được thiết kế phù hợp với hiệu ứng nhà kính ngăn cách lối vào nhà hát múa rối trên đường phố và cho phép khách tiếp cận để vào khu vực của đài phun nước lớn.

render1-copy-full-1.jpg

Il progetto ridisegna il lungo lago con l’inserimento di un giardino che richiama l’immagine delle risaie vietnamite e valorizza integralmente le aree che costeggiano l’acqua. Il giardino è tripartito e si snoda lungo tutta la Dinh Tien Hoang street e incontra la Main square e la Middle square. La prima parte è dedicata ai fiori di loto, nella sezione centrate  il bamboo decora la risaie, la terza parte è destinata ad ospitare altre essenze locali. Una lunga passeggiata attraversa i diversi settori e accompagna il visitatore tra sedute, fiori, piante e aree coperte di sosta e ristoro Un sistema parallelo si accompagna a quello principale delle piazze: il sistema delle “coperture” che, mantenendo i negozi e i tracciati attuali, crea un legante che unisce i frammenti del centro storico e pone le basi per la riqualificazione dei tracciati secondari.

La proposta è stata pensata per la riqualificazione della via Hang Dao, che parte dall’attuale piazza Dong Kinh Nghia Thuc. Sul primo tracciato sono state individuate tre zone di intervento al suolo che potranno essere valutate con gli abitanti e modificate in caso di particolari necessità. L’idea prevede la realizzazione di micro-coperture in bamboo, che richiamano l’immagine della galleria e le decorazioni della grande serra, accompagnate dalla sistemazione al suolo di incroci o tratti di strada rettilinei (rallentamento del traffico, cambio della pavimentazione o di quota, inserimento di dissuasori) che potranno arricchire ulteriormente le scelte sulla moderazione del traffico. Tali interventi potranno essere sottoposti all’attenzione dei residenti e dei commercianti che avranno la possibilità di essere coinvolti nelle scelte o nella realizzazione.

Dự án thiết kế lại ven hồ bao gồm một khu vườn mà nhớ lại hình ảnh của những cánh đồng lúa Việt Nam và khai thác đầy đủ các khu vực tiếp giáp với nước . Khu vườn hướng ra ba bên và đón gió dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng đáp ứng cả các quảng trường chính và quảng trường Trung . Phần đầu tiên được dành riêng cho những bông hoa sen , tập trung trong bộ sưu tập nhìn ra tre trang trí những cánh đồng lúa , phần thứ ba được thiết kế để chứa các loài hoa địa phương khác . Một chuyến đi dài thông qua các khu vực khác nhau và đồng hành với khách giữa các hoa, cây và các khu vực được cho nghỉ ngơi và giải khát. Một hệ thống song song được đi kèm với một trong những quảng trường chính : hệ thống “vỏ” đó, bằng cách duy trì các cửa hàng và các nhà khác nhau hiện có, tạo ra một liên kết để tập hợp những mảnh vỡ của khu phố cổ  đặt nền tảng cho việc tái phát triển của các bên theo dõi .

Đề xuất đã được thiết kế cho việc phát triển các đường phố Hàng Đào , bắt đầu với tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục . Trên đường đầu tiên đã được xác định ba khu vực can thiệp trên mặt đất có thể được xác định với các cư dân và sửa đổi trong trường hợp nhu cầu đặc biệt . Ý tưởng liên quan đến việc xây dựng  vỏ tre nhỏ là  nhớ lại những hình ảnh của bộ sưu tập và các đồ trang trí của hiệu ứng nhà kính lớn , kèm theo nơi ăn nghỉ trên mặt đất của nút giao thông này hoặc trải dài của đường thẳng ( làm chậm giao thông bằng cách thay đổi các sàn hoặc ….) sẽ làm phong phú thêm sự lựa chọn về giao thông . Những biện pháp này có thể được đưa đến sự chú ý của cư dân và thương nhân  có cơ hội được tham gia vào các quyết định hoặc thực hiện.

render2-copy-full-1.jpg

La riqualificazione degli edifici lungo la Hang Dao street e l’isolato sulla via Dinh Tien Hoang è ulteriormente rafforzata dall’intervento sui singoli edifici delle fronti che indica il bando.
 
Tái phát triển của các tòa nhà dọc theo phố Hàng Đào, và các khối trên đường Đinh Tiên Hoàng được tăng cường bởi sự can thiệp trên mặt các tòa nhà riêng lẻ chỉ ra bằng cách quản lý đô thị..

render3-copy-full-1.jpg

Si è voluto salvaguardare l’originalità del disegno spontaneo delle facciate suggerendo interventi che possono essere attuati e realizzati per fasi. Si prevede una “pulizia” dei prospetti con l’eliminazione di fili elettrici, impianti, tendaggi e insegne; in secondo luogo si ipotizza la sistemazione degli impianti, la sostituzione dei vetri con elementi ad elevata schermatura solare e la manutenzione ordinaria degli altri elementi della facciata. Una colorazione policroma che esalta i caratteri dei singoli prospetti e l’inserimento di elementi decorativi che richiamano il disegno della galleria e delle coperture, caratterizzeranno ulteriormente il nuovo contesto.
 
Chúng tôi muốn bảo đảm độc đáo của thiết kế mặt tiền cho thấy can thiệp tự phát có thể được thực hiện và chuyển giao theo giai đoạn. Nó cung cấp cho một cách “làm sạch” trong quá trình loại bỏ các dây dẫn, các mái nhà, màn cửa và biểu ngữ, và thứ hai là nó được giả định chuyển đổi xếp đặt thay đổi các yếu tố kính với một cách bảo vệ chống nắng cao và bảo trì thường xuyên các yếu tố khác của mặt tiền. Một đa màu giúp nâng cao các đặc tính của các bảng hiệu cá nhân và việc bổ sung các yếu tố trang trí mà nhớ lại những thiết kế đồng bộ mặt tiền và mái nhà, hơn nữa phù hợp đặc trưng cho bối cảnh mới.
 
Google Dịch  ( bạn có thể phỏng dịch để hiểu thêm ý đồ tác giả)
 

Bình luận của bạn

Tin khác