“Historical Hanoi 2013” – Giới thiệu đồ án của nhóm GABRIELE VILLA, PAOLO GIBERTI

Thứ 7, 18/02/2023, 12:59 (GMT+7)

Chia sẻ

Các kiến trúc sư tham gia cuộc thi đã thử sức mình trong việc thiết kế một dự án khôi phục Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xin giới thiệu đồ án của nhóm: GABRIELE VILLA, PAOLO GIBERTI

capture6-1.jpg

tav01-full-1.jpg

schema1-full-1.jpg

schema-full-1.jpg

planivolumetrico-27-09-2013-copia-full-1.jpg

r1-modificato-04-10-2013-copia-full-1.jpg

r9-04-10-2013-copia-full-1.jpg

r15-modificato-copia2-full-1.jpg

tav02-full-1.jpg

tav03-full-1.jpg

v1-28092013-copia-full-1.jpg

36phophuong.vn

Bình luận của bạn

Tin khác