“Historical Hanoi 2013” – Giới thiệu đồ án của nhóm GERMANA ROVINOLO, GUGLIELMO COMINI, FABIO AZZATO

Thứ 7, 18/02/2023, 12:53 (GMT+7)

Chia sẻ

.....thiết kế một dự án khôi phục Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xin giới thiệu đồ án của nhóm: GERMANA ROVINOLO, GUGLIELMO COMINI, FABIO AZZATO

capture7-1.jpg

tavola-2a-full-1.jpg

tavola-3a-full-1.jpg

tavola-1a-full-1.jpg

copertina-ec-copia-1-full-1.jpg

36phophuong.vn

Bình luận của bạn

Tin khác