“Historical Hanoi 2013” – Giới thiệu đồ án của nhóm GIANLUCA MAZZA, SALVATORE MARRA, ARMANDO NETTUNO

Thứ 7, 18/02/2023, 12:46 (GMT+7)

Chia sẻ

.... thiết kế một dự án khôi phục Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xin giới thiệu đồ án của nhóm: GIANLUCA MAZZA, SALVATORE MARRA, ARMANDO NETTUNO

capture8-1.jpg

tav-2-full-1.jpg

tav-3-full-1.jpg

tav-1-15-09-13-full-1.jpg

renderone-full-1.jpg

36phophuong.vn

Bình luận của bạn

Tin khác