“Historical Hanoi 2013” – Giới thiệu đồ án của nhóm MARIA BEATRICE SERVI

Thứ 7, 18/02/2023, 11:46 (GMT+7)

Chia sẻ

việc thiết kế một dự án khôi phục Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xin giới thiệu đồ án của nhóm: MARIA BEATRICE SERVI

capture9-1.jpg

pianta-full-1.jpg

prospetti-full-1.jpg

render-c-full-1.jpg

render-f-full-1.jpg

36phophuong.vn

Bình luận của bạn

Tin khác