“Historical Hanoi 2013” – Giới thiệu đồ án của nhóm MAURIZIO MORETTI, MARCO DI GIORGIO

Thứ 7, 18/02/2023, 11:38 (GMT+7)

Chia sẻ

…Việc thiết kế một dự án khôi phục Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, xin giới thiệu đồ án của nhóm: MAURIZIO MORETTI, MARCO DI GIORGIO

capture10-1.jpg

tav-2-render-2-full-1.jpg

tav-1-a2-full-1.jpg

tav-2-a2-full-1.jpg

tav-3-a2-full-1.jpg

36phophuong.vn

Bình luận của bạn

Tin khác