Lịch sử hành chính Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024, 14:40 (GMT+7)

Chia sẻ

Tổng quan về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam, ....

Đang xây dựng 

Phong kiến
Hồng Bàng
An Dương Vương
Bắc thuộc lần I (207 TCN - 40)
Bắc thuộc lần II (43 - 541)
Tiền Lý và Triệu Việt Vương (541 - 602)
Bắc thuộc lần III (602 - 905)
Tự chủ (905 - 938)
Nhà Ngô (938 - 967)
Nhà Đinh (968 - 980)
Nhà Tiền Lê (980 - 1009)
Nhà Lý (1009 - 1225)
Nhà Trần (1225 - 1400)
Nhà Hồ (1400 - 1407)
Bắc thuộc lần IV (1407 - 1427)
Lê sơ (1428 - 1527)
Nam Bắc triều (1527 - 1592)
Trịnh Nguyễn phân tranh (1593 - 1776)
Nhà Tây Sơn (1778 - 1802)
Nhà Nguyễn (thời độc lập) (1802 - 1884)
Thuộc địa nửa phong kiến (1884 - 1945)
Pháp thuộc (1884 - 1945)
Thời kì Chiến tranh Đông Dương
(1945 - 1975)
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Việt Nam Cộng hòa
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(1976 - nay)

Bình luận của bạn

Tin khác